Santo Fire Product

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020037

บริษัท ซานโต ไฟร์ โปรดักท์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2535 บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัยทุก
ประเภท และเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูง ในปี พ.ศ. 2542 บริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินงานด้านการฝึกอบรม โดยการตั้งศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัย “ซานโต” ขึ้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรในด้านดับเพลิงและเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทฯ อย่างครบวงจร พร้อมกันนั้นได้จัดตั้งบริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เพื่อดูแลงานฝึกอบรมโดยตรง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Santo Fire Product
  • 6/53-55 ซอย แสงอุทัยทิพย์ ถนน ดินแดง
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 022459560
  • Fax : 022466859
  • Website : http://www.santofire.com
Top