บริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020038

บริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครบวงจร ของ Sage 300 (Formerly Sage ERP Accpac), Sage CRM , MISys (Manufacturing System) และ Project and Job costing ซึ่งเป็น End-to-End Business Management Applications ที่ช่วยบริหารจัดการทรัพยากร ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และทุกหน่วยงาน สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นหนึ่งเดียว ปัจจุบันเราเป็น Solution Provider ระดับ Premier ของ Sage Group PLC ประเทศอังกฤษ เราให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งาน ฝึกอบรม Implementation ระบบ Sage 300 และบริการ ครบวงจรทางด้านสารสนเทศ (MIS and Total Solutions) และด้วยประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งการบริการ หลังการขายที่มีคุณภาพและมีทีมงานที่ได้รับ Certified Consultant จาก Sage Group สูงสุดถึง 4 คน จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำใน ประเทศไทยมากกว่า 350 องค์กร นอกจากนี้ยังมีผลงาน ในด้านการออกแบบระบบ (System Design)ให้เหมาะสม ตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการออกแบบรายงาน และพัฒนาโปรแกรมเสริม (Customized Report and Programming) อีกมากมายที่จะสามารถช่วยให้การดำเนินธุรกิจ ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด
  • 168, 170 ซอยพหลโยธิน 69 แขวงอนุเสาวรีย์
    เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
  • Tel : 02-972-4211-5
  • Fax : 02-972-4500
  • Website : http://www.smartconsulting.co.th
Top