บริษัท ตาลบุรี ฟู้ด จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020057

บริษัทตาลบุรี ฟู้ด จำกัด

บริษัทดำเนินงานการผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำตาลโตนด เพื่อรักสุขภาพ ไม่มีน้ำตาลทราย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • บริษัท ตาลบุรี ฟู้ด จำกัด
 • 8/6 ม.6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  ส่งข้อมูลการสมัคร มาที่

  e-mail : byimwan@yahoo.com
  e-mail : Tarnburi_@hotmail.com

  หรือโทร 081-7381155
  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 • Tel : 081-7381155
 • Fax : 074-280117
 • Website : http://Tarnburifood.lnwshop.com
Top