บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020073

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต)

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
  • 90/5 หมู่ที่ 13 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
    อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • Tel : 027389900
  • Fax : 027389740
Top