บริษัท สมบัติวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020082

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ปลีก ส่ง และรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับบ้าน อาคารสำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สมบัติวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำกัด
  • 239 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง
    อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
  • Tel : 074-592818-9 592818-9
  • Fax : 074-592824 448551
Top