บริษัท เจ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมคคานิคอล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020098

บริษัท เจ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมคคานิคอล จำกัด, บริษัท เจ.อส. เซอร์วิส แอนด์เมนเทนแนนซ์ จำกัด และ บริษัท ไอ.อี.เอ็ม. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯทำงานด้าน งานระบบและพลังงาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ามาร่วมงานดังรายละเอียดต่อไปนี้

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เจ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมคคานิคอล จำกัด
  • 231 ซอยอ่อนนุช 40 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง
    เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Tel : 02-331-3317 # 3 , 083-588-1155
  • Fax : 02-331-3363
Top