บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020119

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้พิสูจน์ถึงความเป็นหนึ่งในผู้นำด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่สั่งสมประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหิน ตลอดระยะเวลากว่าสามทศวรรษของการเติบโตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่องของบ้านปูฯ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงทั้งในด้านการผลิตและการบริหารจัดการ โดยใช้ความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ และคุณค่าแบบเอเชีย (Asian Value) เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่อุตสาหกรรมพลังงานโลกในฐานะ “โฉมหน้าพลังงานแห่งเอเชีย”

บ้านปูฯ ดำเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินการผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกต่างๆ ผ่านการลงทุนในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
  • 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • Website : http://www.banpu.com
Top