คอมพิวสมาร์ทแคร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020128

บริษัทฯ ขาย Software ของระบบ HR เช่น Module Time attendant ,Payroll เป็นต้น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • คอมพิวสมาร์ทแคร์ จำกัด
  • 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 15 ถ.สุขุมวิท แขวงลุมพินี
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 026528091
  • Website : http://www.compupower-home.com
Top