บริษัท เอ๊กซคอน จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020129

บริษัท เอ๊กซคอน จำกัด
ประกอบกิจการ รับเหมา ก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่ง บูธแสดงสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอ๊กซคอน จำกัด
  • 92,94,96 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงดินแดง
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-2761838 ต่อ 113
  • Fax : 02-2755311
  • Website : http://www.xcon.co.th
Top