บริษัท ทรานซิสชั่น ซิสเต็มส์ แอนด์ เน็ทเวอร์คส (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020149

ทรานซิสชั่น ซิสเต็มส์ กรุ๊ป (ทรานซิสชั่น) ก่อตั้งในปี 2542 เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าด้านไอที ซิเคียวริตี้, เครือข่าย, สตอเรจ และคอนเวอร์เจนโซลูชั่น ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยนิยามของเราที่ว่า “Build IT right” ทรานซิสชั่นให้บริการไอทีโซลูชั่นครบวงจรกับโครงสร้างพื้นฐานสู่ตลาดอย่างกว้างขวาง พร้อมด้วยบุคลากรที่มีทักษะสูง พร้อมให้การสนับสนุนการสื่อสารที่เหนือชั้นกว่า ด้วยการให้คำปรึกษาในการลงทุนรวมถึงบริหารโครงการในระดับภูมิภาค การใช้งาน การสำรวจตลาด และการให้บริการด้านการขายอย่างครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความมั่นใจให้กับลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมด้วยบริการที่ทรานซิสชั่นมอบให้อย่างครบถ้วน

ทรานซิสชั่น มีสำนักงานใหญ่อยู่สิงคโปร์ มีทีมงานที่เติบโตกว่า 300 คน ครอบคลุม 8 ประเทศ ในเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ออสเตรเลีย และอินเดีย พันธมิตรของทรานซิสชั่นเป็น ผู้จำหน่ายไอทีชั้นนำระดับโลกที่เป็นตัวแทนจำหน่ายไอที รวมทั้งผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่น รายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.transition-asia.com

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ทรานซิสชั่น ซิสเต็มส์ แอนด์ เน็ทเวอร์คส (ประเทศไทย) จำกัด
  • 202 ห้อง 2201 ชั้น 22 อาคารเลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก
    แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 02-694-1421-3
  • Fax : 02-694-1424
  • Website : http://www.transitionsystems.co.th
Top