บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020160

(ร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานคุณภาพ LAND&HOUSES เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น)

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
  • 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น36-38 ถ.สาทรใต้ เขตสาทรแขวงทุ่งมหาเมฆ กทม. 10120
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 02-2308359
  • Fax : 022308344
  • Website : http://www.lh.co.th
Top