Flight of the Gibbon

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020163

เป็นบริษัทท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และ เน้นการอนุรักษ์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Flight of the Gibbon
  • 302/1 หมู่ 1 ชั้น 1 อาคารเม้าเท่นฟร้อนท์คอนโดมิเนียม
    ต.ช้างเผือก
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • Tel : 053-010660
  • Fax : 053-010-659
  • Website : http://www.treetopasia.com
Top