เคซีอี อิเล็คโทรนิกส์ จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020173

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี 2525 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2531 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2535 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท และกลุ่มบริษัท เคซีอี มีบริษัทในเครือมากถึง 4 บริษัท ครอบคลุมทั่วพื้นที่ธุรกิจการผลิต ซึ่งบริษัทเคซีอี เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็คทรอนิกส์ หรือ PCB (PRINTED CIRCUIT BOARD) ซึ่งเป็นแผ่น EPOXY GLASS ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดง เคลือบอยู่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "KCE" ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นชิ้นส่วนสำคัญขั้นพื้นฐานในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมือิเล็คทรอนิกส์เกือบทุกประเภท

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • เคซีอี อิเล็คโทรนิกส์ จำกัด (มหาชน)
  • 72-72/1-3 Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongkrung 31, Kwang Lumplatew, Lat Krabang, Bangkok Thailand
    เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • Tel : 02-326-0196-99 ต่อ 1607, 089-920-2666
  • Fax : 02-326-0300
  • Website : http://kce.co.th
Top