The BRS Co., Ltd.

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020212

บริษัท BRS Co.,Ltd. เป็นบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้าน B2B Marketing โดยเฉพาะการทำวิจัยตลาดให้แก่องค์กรชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยมีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย กำลังต้องการรับสมัครพนักงานภาคสนามจำนวนมาก เพื่อรองรับกับปริมาณงานที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • The BRS Co., Ltd.
  • 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 21, 23 ห้อง 210, 211 และ 235 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 02-673-9422
  • Fax : 02-673-9428
  • Website : http://www.brs-thai.com/
Top