บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020224

ผู้จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องเสียง และ อิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร

สาขา 1 : บ้านหม้อ
สาขา 2 : เซียร์ รังสิต

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
  • 119, 119/1 ถ.อัษฎางค์ แขวงวังบูรพาภิรมย์
    เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  • Tel : 022250094
  • Fax : 022264020
  • Website : http://www.mynpe.com
Top