บริษัท ธิน โซลูชั่นซิสเต็มส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020238

Thin Solution Systems ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2549 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ให้บริการการออกแบบติดตั้งและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้น Cloud Computing Solution ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำสมัย สามารถช่วยองค์กรของลูกค้าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งด้าน Hardware และค่าลิขสิทธิ์ Software

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Parallels Remote Application Server (Parallels RAS) ผู้นำด้าน Platform as a Service (PaaS) และ Software as a Service (SaaS) และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายชนิด Thin Client ยี่ห้อ Centerm ซึ่งมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งใน Asia Pacific exclude Japan เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายชนิด Thin Client จาก Centerm นั้นมีหลายรุ่นให้ลูกค้าเลือกใช้ตามความต้องการ รองรับการทำงานร่วมกับ Technology Partner ชั้นนำเช่น Citrix, VMware, Microsoft และ Parallels RAS

Thin Solution Systems มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำในการวางแผนติดตั้งระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI), Server Consolidation ด้วยเทคโนโลยีของ VMware และ Microsoft โดยวิศวกรที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง ตอบสนองความต้องการลูกค้าด้วยความรวดเร็วและความเต็มใจในการให้บริการ นำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าทำให้สามารถควบคุมงบประมาณการลงทุนด้านไอทีได้ง่าย ส่งมอบงานได้ตรงตามกำหนด มีลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ธิน โซลูชั่นซิสเต็มส์ จำกัด
  • 449 อาคาร 559 ชั้น 1 ถนน บอนด์สตรีท ต.บางพูด
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 02-9600311-13
  • Fax : 02-9600314
  • Website : http://www.tss.co.th
Top