มิลเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020285

บริษัท มิลเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2548 ให้บริการพัฒนาระบบงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ บริการพัฒนาระบบเพื่อการติดต่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างประเภทกัน บริการบำรุงรักษาระบบงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบเพื่อการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบงานเดิมเข้าสู่ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ติดตั้งและดูแลโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม เช่น Job Scheduler, CICS performance monitoring, Network Management เป็นต้น
ทั้งนี้ยังรับปรึกษา ออกแบบ และวางระบบงานเพื่อรองรับกับความต้องการขององค์กร
ปัจจุบันบริษัท ได้รับความไว้วางใจให้ทำการพัฒนาระบบงานและบำรุงรักษาระบบต่างๆที่เป็นระบบงานหลักในการให้บริการแก่ลูกค้าของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง (Outsourcing) ซึ่งมีจำนวนลูกค้าเป็นจำนวนกว่า 10 ล้านคน จำนวนข้อมูลในระบบกว่า พันล้านข้อมูล มีรายการใช้งานบนระบบ Online มากกว่า 1 แสนรายการต่อวัน และจำนวนรายการบนระบบ Batch อีกกว่า 10 ล้านรายการต่อเดือน
ทางด้านฮาร์ดแวร์บริษัทยังได้ทำระบบ IQ ระบบบริหารจัดการคิวอัตโนมัติ เป็นระบบบริหารจัดการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับระบบงาน ที่เน้นในเรื่องงานบริการและการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อการบริหารจัดการคิวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเก็บข้อมูล Transaction เพื่อประเมินความสามารถการให้บริการ และการวัดผลประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เพื่อให้สามารถพัฒนางานการให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว แก่ผู้ให้บริการ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • มิลเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
  • 82/37 หมู่ที่ 8 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์รัตนาธิเบศร์-แคราย
    ต.บางกระสอ
    อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • Tel : 02-9562358
  • Fax : 02-9689902
  • Website : http://www.mbsolutions.co.th/
Top