บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020299

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน
  • 1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพีนีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
    แขวงทุ่งมหาเมฆ
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 02-285-5011-6
  • Fax : 02-285-5017
  • Website : http://www.lpn.co.th
Top