บริษัท ล็อกซบิท พีเอ จำกัด มหาชน

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020308

บริษัทในเครือ Loxley
Reseller ของ Enterprise Product ของ Google เช่น Google for Work, Google Chrome for Work, Google Map for Work, Android for Work, Google Chrome for Meeting และ Product อื่นๆของ Google อีกมากมาย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ล็อกซบิท พีเอ จำกัด มหาชน
  • 116/19 อาคาร Loxley ICT2
    ถนน ณ ระนอง
    เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • Tel : +66820250002
  • Website : http://www.loxbitpa.com
Top