บริษัท อิตัลไทย ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020323

The sole franchisee of TWG Tea, the world-famous tea brand in Thailand.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อิตัลไทย ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด
  • 2013 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 023191031-40 # 1223
  • Fax : 021780849
  • Website : http://www.italthaigroup.com
Top