พี เอ เอส พืชผลส่งออก และไซโล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020372

ผลิตน้ำมันพืชถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • พี เอ เอส พืชผลส่งออก และไซโล จำกัด
  • 2/11 ถ.พิศาลสุนทรกิจ ต.สวรรคโลก อ.สวรรคโลก
    อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
  • Tel : 055641-200
  • Fax : 055641215
  • Website : http://www.sornthongoil.com
Top