บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM15060319

บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจด้าน รับเหมาก่อสร้างจากหน่วยงานรัฐบาล มาตั้งแต่ปี 2535 โดยมุ่งเน้นการประมูลงาน จากหน่วยงานราชการในการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน สะพาน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ประตูระบายน้ำ ทางระบายน้ำ เป็นต้น ต้องการเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • 55 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 02-2279999
  • Fax : 02-3599677
  • Share :
Top