บริษัท ยูไนเตต็ดฟีดมิลล์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020384

ผลิตและจำน่ายอาหารสัตว์สำเร็จรูป

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ยูไนเตต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
  • โรงงาน 19/1 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี
    อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
  • Tel : 036-379446-8 ต่อ 36
  • Fax : 036-379008
  • Website : http://www.unitedfeeding.com
Top