บริษัท โรงแรมชาลีนา ทราเวิล กรุ๊ป จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020453

โรงแรม ห้องอาหาร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โรงแรมชาลีนา ทราเวิล กรุ๊ป จำกัด
  • 453 ซ.ลาดพร้าว 122 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา
    เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 029340999
  • Fax : 029340241
Top