The Aspasia Phuket

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020454

บริหารงานโรงแรมและที่พัก

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • The Aspasia Phuket
  • 1/3 ถนนแหลมไทร ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
    อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
  • Tel : 076-333-033
  • Fax : 076-333-035
  • Website : http://www.aspasiaphuket.com
Top