บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020473

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
  • 540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 026586299
  • Fax : 026586293
  • Website : http://www.gusco.co.th
Top