บริษัท พงศ์โชตนาการยาง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020483

เป้าหมาย (Mission)

คัดเลือกคุณภาพสินค้าและการบริการ

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจเหนือความคาดหมาย


วิสัยทัศน์ (Vision)

- คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและให้บริการที่ดี แตกต่างอย่างเหนือชั้นจากคู่แข่ง

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

- ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์เทคโนโลยี ของการทำงานให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

- เป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับบุคคลากร และทะนุบำรุงช่วยเหลือสังคม


คติพจน์(SLOGAN)

"ราคาที่ไหนก็เหมือนกัน
แต่เรื่องคุณภาพต้องที่พงศ์โชตนาการยางเท่านั้น"ประวัติความเป็นมาของ บริษัทพงศ์โชตนาการยาง

ก่อนที่จะมาเป็น “พงศ์โชตนาการยาง” ในปัจจุบันนี้ กิจการเริ่มแรกของเราคือ โรงงานหล่อยางภายหลังเลิกกิจการเปิดร้านจำหน่ายยางรถยนต์เพราะเห็นว่า กิจการน่าจะมีการขยายตัวสูง เราเริ่มจำหน่ายยางรถยนต์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยผู้ดำเนินกิจการคนแรกคือ คุณพ่อ ต่อมาปี 2518 เราเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่าย ยางรถยนต์ยี่ห้อมิชลิน โดยคุณเทพกิต ตันสว่างกุล(พี่ชาย) เป็นผู้ดำเนินกิจการแทน ส่วนคุณพ่อแยกไปทำธุรกิจส่วนตัว

ในปี พ.ศ. 2537 ได้เปลี่ยนผู้บริหาร โดยคุณทวิภู ตันสว่างดำรงกุล เข้ามาปรับปรุงขั้นตอนการทำงานต่างๆ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดองค์กรเป็นฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายช่างเทคนิค, ฝ่ายบัญชี/การเงิน, ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์, ฝ่ายคลังสินค้า, ฝ่ายบุคคล และฝ่ายสารสนเทศ รวมทั้งได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถอยู่อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการทำงานของพนักงานเพื่อให้ได้มาตรฐานของศูนย์บริการ และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการสม่ำเสมอ


ปัจจุบันบริษัทได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้น 2 สาขา คือ บริษัท พงศ์โชตนาการยาง เอ็กซ์เพรส จำกัด เปิดดำเนินกิจการวันที่ 15 มกราคม 2550 ตั้งอยู่ที่ 82 หมู่ 1 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ก่อนถึงแม็คโครเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ติดปั๊มบางจาก) และ บริษัท พงศ์โชตนาการยาง เอ็กซเลนซ์ จำกัด เปิดดำเนินกิจการวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ตั้งอยู่ที่ 281 หมู่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 (1 ก.ม ก่อนถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท พงศ์โชตนาการยาง จำกัด
  • 128 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • Tel : 053211705
  • Website : http://www.pongchotana.com
Top