บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020486

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2547 โดย แพทย์หญิง ปวิณ วิเศษแพทยา ซึ่งเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องสำอางค์ และปัจจุบันทางบริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด ได้มีบริษัทในเครือ 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซีเอ็มเอ็มดี จำกัด บริษัท ซีเอ็มไอที จำกัด และบริษัท ซีเอ็มพีเค จำกัด เป็นบริษัทที่รับสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าทั่วไปที่อยากสร้างแบรนด์ของตัวเอง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
  • 42,44,46 ซอยรามคำแหง 60/3 แขวงหัวหมาก
    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • Tel : 02-762-4555, 086-377-7527
  • Fax : 02-735-6587
  • Website : http://www.cosmaprof.co.th
Top