เอเชี่ยน แอสฟัลท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020503

บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด
ทะเบียนเลขที่ . 0505554002892
ทุนจดทะเบียน 20,000,000
ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ : 150 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานสาขา (โรงงาน) : 13/3 หมู่ที่ 6 ตำบลวังพร้าว พร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • เอเชี่ยน แอสฟัลท์ จำกัด
  • 150 ม.3 ตำบล ป่าบง
    อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
  • Tel : 053-021148
  • Fax : 053-021149
  • Website : http://www.asianasphalt.co.th
Top