เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020510

เป็นบริษัทเกี่ยวกับ จำหน่าย/ติดตั้ง/ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อเซอร์คอน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น
  • 248/20 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • Tel : 053-404686
  • Fax : 053-404754
  • Website : http://www.zircon.co.th
Top