บ.CuHarry Tour Guide & Edutainment

รหัสผู้ประกอบการ : EM16030014

จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น อาทิเช่นโครงการอบรมมัคคุเทศก์ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกรมการท่องเที่ยว มีประสบการณ์มาแล้วกว่า 4ปี มีสำนักงานสาขาฝึกอบรมที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ด้วย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บ.CuHarry Tour Guide & Edutainment
  • 14/2 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ
    อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
  • Tel : 0922589000
  • Fax : 076510989
  • Website : http://www.cuharry.com
Top