บริษัท จิรภาส ซัพพลาย จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16030042

บริษัท จิรภาส ซัพพลาย จำกัด ได้ดำเนินกิจการมาแล้ว 9 ปี โดยดำเนินธุรกิจขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์วัสดุในโรงงานอุตสาหกรรมและรับติดตั้งระบบเครื่องจักร ติดตั้งระบบท่อน้ำ ระบบหล่อเย็นและงานพื้น epoxcy coating , งานล้าง water treatment , Chemical cleaning , งานติดตั้ง Ro และงานติดตั้งระบบ automation

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท จิรภาส ซัพพลาย จำกัด
  • 99/37 หมู่3 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
    อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
  • Tel : 02-546-1288
  • Fax : 02-546-1391
Top