บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16030057

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด (Gets) เป็นกลุ่มบริษัทในเครือของ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้วิจัย ค้นคว้าเทคโนโลยี ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบ และอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร เช่น โคมสัญญาณไฟจราจร เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะ และป้ายอิเล็กทรอนิกส์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
  • 226/27-29 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-6152440 ต่อ 4603 , 087-9746999
  • Fax : 02-6152441
  • Website : http://www.gets.co.th
Top