บริษัท พิธานไลฟ์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16030081

บริษัทพิธานฯ และรังนกเป็นของคู่กันมากว่า 50 ปี ผลิตภัณฑ์รังนกของพิธานฯ ได้รับความยอมรับและเป็นที่ต้องการอย่างสูง ด้วยการเล็งเห็นศักยภาพของรังนกไทยในตลาดโลก ดังนั้น ในปี 2555 ทายาทของกลุ่มบริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด จึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง บริษัทพิธานไลฟ์ จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินงานบริหารการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ ให้กับกลุ่มสินค้ารังนกและสินค้าบริโภคภัณฑ์ บริษัท พิธานไลฟ์ ดำเนินธุกิจเกี่ยวกับรังนกทั้งในรูปแบบของรังนกแบบรับประทานและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า (skincare) ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่ต้องการความก้าวหน้า และมีใจรักบริการ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งบริษัท

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท พิธานไลฟ์ จำกัด
  • 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น6 ถ.เพลินจิต ลุมพินี
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 02-6520511
  • Fax : 02-6520522
Top