บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16030089

COMPANY HISTORY
Univentures Public Company Limited (UV) was founded and officially registered on 13 August 1980 with its initial business objectives of manufacturing and distribution of powdered zinc oxide. The Company became a listed company in The Stock Exchange of Thailand in 1988.
In 2006, the Company was granted approval from the Stock Exchange of Thailand to change its listing category in the “Industry and Sector Classification” Petrochemicals & Chemicals Sector to the Property Development Sector.
The Company has improved a long-term business plan by investing in various groups of high-potential business in the structure of associated companies and subsidiaries. The business lines are divided into property development for sale, property development for rent, zinc oxide manufacturing, investment in energy sector, property management, and management of development projects for strengthening sustainable income in the long-run.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
  • 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 02-643-7100
  • Fax : 02-256-0505
  • Website : http://www.univentures.co.th
Top