บริษัท พีเค แมส แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16030098

-ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และงานด้านบริการ (Presentation Organization) ใหักับแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิเช่น GMM Grammy ,True move, เครือ Minor groub ( Sizler, The Pizza Company)
-ด้วยศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดย Event Marketing , Workshop, Onlinr ฯลฯ ทั้งในรูปแบบ Indoor และ Outdoor ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมเพื่อการตลาดเพื่อไปยังถึงผู้บริโภคให้เป็นที่ประทับใจ
-ซึ่งขณะนี้มีการขยายงานเพิ่ม จึงต้องการรับบุคคลากรเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก
-ปฏิบัตงาน จันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท พีเค แมส แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด
  • 83/160 ซ.งามวงค์วาน 47 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • Tel : 029547229, 090-6170400
Top