บริษัท ดีโบลด์(ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16030119

บริษัท ดีโบลด์(ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้งขึ้นกว่า 150 ปีในประเทศสหรัฐอเมริกา
และก่อตั้งขึ้นในไทยไม่ต่ำกว่า 16 ปี
ปัจจุบันบริษัท ดีโบลด์(ประเทศไทย) จำกัด
มีพนักงานทั้งสิ้น 500 คน
สำนักงานสาทร และสำนักงานเมืองทองธานี

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ดีโบลด์(ประเทศไทย) จำกัด
  • เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 1101 ถนนสาทรใต้
    แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 02-6101010 ต่อ 405
  • Fax : 02-6101011
  • Website : http://www.diebold.com
Top