บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16030126

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2535 โดยนายไพโรจน์ เอื้อเสริมพงศ์ และนางสาวรัตนา เอื้อเสริมพงศ์ปัจจุบันทุนจดทะเบียนมูลค่า 200 ล้านบาท บริษัทฯ เริ่มต้นทำธุรกิจเหมืองแร่ถ่านหินที่ อ.วังสะพุง จ.เลย ต่อมาปริมาณแร่ถ่านหินภายในประเทศมีปริมาณน้อยลง ประกอบกับความต้องการถ่านหินในประเทศมีมากขึ้น บริษัทฯ จึงเริ่มธุรกิจด้านการนำเข้า ผลิต และแปรรูปถ่านหิน แอนทราไซท์ ที่ได้ชื่อว่าถ่านหินสะอาด (Clean Coal)มีคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมกรองน้ำ อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก อุตสาหกรรมหลอมทองแดง อุตสาหกรรมหลอมตะกั่ว อุตสาหกรรมผลิตขวดสีชา อุตสาหกรรมทำเปลือกแบตเตอรี่ อุตสาหกรรมเผาปูนขาว/ปูนซิเมนต์ และโรงไฟฟ้า ซึ่งจำเป็นต้องใช้ แอนทราไซต์ที่มีคุณภาพสูง สะอาด และไม่ก่อมลภาวะ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด
 • สำนักงานใหญ่ 240/40 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 20 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  โรงงาน1 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
  โรงงาน2 อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • Tel : 02-274-1455
 • Fax : 02-274-1904
 • Website : http://www.thailandanthracite.com
Top