บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16030134

บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นสถาบันฝึกอบรมที่ให้บริการอบรมหลักสูตรด้าน Computer Network และ IT Management หลากหลายแขนง เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรงรักความก้าวหน้า พร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ไปพร้อมกับเรา

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • 177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัยชั้น 14 ยูนิต1, 3 และ 4 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 026347993
  • Fax : 026347995
  • Website : http://www.trainingcenter.co.th
Top