บริษัท เอส ดับเบิ้ลยู พี ซี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16040031

บริษัทจัดตั้งขึ้นจากแนวทางการรวมกลุ่มโดยเน้นทีมงานที่มีความชำนาญในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ด้านการพัฒนา ซอฟแวร์, เน็ตเวิร์ค และ ธุรกิจ มารวมกลุ่มกันซึ่งแนวคิดเปรียบเสมือนกับการต่อจิ๊กซอว์ ที่จะต้องร่วมแรงประสานกันเป็นอย่างดีในทุก ๆ ด้าน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ นำเสนอ ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น ระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำเสนอให้แก่องค์กรที่ต้องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในองค์กรและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านความคุ้มค่า ทางด้านการลงทุน เวลา ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรอื่น ๆ โดยใช้แนวคิด จิ๊กซอว์ มาประยุกต์ใช้ตามหลักของ SOFTWARE ENGINEERING ในการรวมเอาองค์ประกอบทางด้านซอฟแวร์ (System Software Components) ที่เหมาะสมกับความต้องการ รวมกับที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม (Customization) มาประสานการทำงานร่วมกัน (Interface & Integration) มาในการนำเสนอทั้ง โซลูชั่น พร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานและครอบคลุมงานในสารสนเทศต่าง ๆ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอส ดับเบิ้ลยู พี ซี จำกัด
  • เลขที่ 33 อาคารวังเด็ก 4 ชั้น 3 ห้อง 3 ซี-3 ดี
    ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 026176865
  • Fax : 026176865
  • Website : http://www.swpc.co.th
Top