บริษัท อินโฟ ฟอรั่ม จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16040038

บริษัท อินโฟ ฟอรั่ม จำกัด เกิดจากการรวมตัวของผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม IT มากว่า 15 ปี โดยได้กำหนดเป้าหมายในการนำเสนอ Technology ที่มีความทันสมัย เพื่อให้รองรับและตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งหน่วยงานราชการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสถาบันการศึกษา
โดยระบบงานที่ได้รับการตอบรับและยืนยันถึงประสิทธิภาพการใช้งาน คือระบบบริหารจัดการทางด้านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Desktop Management – StarCat) โดยระบบสามารถบริหารจัดการเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตั้งแต่จำนวนไม่กี่ร้อยเครื่อง ไปจนถึงหลายหมื่นเครื่อง รวมไปทั้งระบบการบริหารจัดการงานเอกสาร การควบคุมการไหลเวียนของเอกสารทั้งภายในองค์กร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อินโฟ ฟอรั่ม จำกัด
  • 89/35 อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
    เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
    เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
  • Tel : 02-532-5151
  • Fax : 02-532-5159
  • Website : http://www.infoforum.co.th
Top