บริษัท เวอร์จิ้น เอฟ แอนด์ บี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16050015

ผลิตขนมทองม้วนส่งออกต่างประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เวอร์จิ้น เอฟ แอนด์ บี จำกัด
  • 162/1 ม.9 ต.ปากแพรก
    อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
  • Tel : 034-621100-2
  • Fax : 034-621100ต่อ 13
  • Website : http://www.virgincoco.com
Top