Spicy Enterprise Co., Ltd.

รหัสผู้ประกอบการ : EM16050016

ดำเนินธุรกิจนำเข้าเครืองสำอางจากประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้แบรนด์ Victoria Jackson ทูตแห่งความงามที่คอยสร้างสีสันให้ใบหน้าให้สวยงาม และสร้าง Make Up Artist รุ่นใหม่ให้ประสบความสำเร็จ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Spicy Enterprise Co., Ltd.
  • 71/32 อาคารไชยรพี ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
    เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  • Tel : 0817217074
Top