101holiday suite

รหัสผู้ประกอบการ : EM16050047

ธุรกิจโรงแรม จำนวน 188 ห้อง
ต้องการ พน้กงานบัญชี จำนวน 1 คน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • 101holiday suite
  • 194 ถนนลาดพร้าว101 แขวงคลองจั่น
    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • Tel : 0880194130
  • Fax : 02-3701363
Top