มายคอส เทคโนโลยีส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16050060

Mycos technologies Co., Ltd is a Software Development Consulting company based in Chiang Mai, Thailand. We are specialist in Microsoft .NET, Platform, Web application development, Microsoft SQL Server and Microsoft Dynamics CRM. We primarily provide software development service outsourcing to foreign companies.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • มายคอส เทคโนโลยีส์ จำกัด
  • 12/1 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซอย 13 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • Tel : 053894948
  • Fax : 053894827
  • Website : http://www.mycostech.com
Top