บจก. เอพีเอ เอ็นจิเนียริง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์

รหัสผู้ประกอบการ : EM16050077

บริษัทดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการจัดจำหน่าย สินค้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์ อะไหล่ สำหรับเครื่องมือจักรกลผลิตชิ้นส่วน ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก. เอพีเอ เอ็นจิเนียริง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์
  • 573 ซ.พัฒนาการ39 เขสวนหลวง แขวงสวนหลวง
    เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Tel : 089-7009695
  • Fax : 02-3626359
Top