บริษัท เคดีเอ็น ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16050089

บริษัท เคดีเอ็น ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการ
- จำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือวัด อุปกรณ์แปลงสัญญาณ ดาต้าล็อกเกอร์ และอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
- ออกแบบระบบการบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การควบคุมอัตโนมัติ การแจ้งเตือนผ่านระบบการสื่อสารไร้สาย
- ประกอบและติดตั้ง
- การออกแบบโปรแกรมซอฟแวร์สำหรับแต่ละระบบโดยเฉพาะ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เคดีเอ็น ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  • 357 ชั้น 3 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนอินทราภรณ์ แขวงพลับพลา
    เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 065-079-0688,02-023-3038
  • Fax : 02-023-3038
  • Website : http://www.kdnautomation.co.th
  • Line ID : kdn2019
Top