บริษัท ไทยออยล์ซิล อินดัสตรี้ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16050093

บริษัท ไทยออยล์ ซีล อินดัสตรี้ จำกัด ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2510 สำหรับผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ Oilseal และO-ringในลักษณะในส่วนของตลาด REM (Replacement equipment manufacturer) ปัจจุบันได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตสินค้าโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม Oilseal และO-ring โดยการเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่แตกต่างกันตามสภาพการใช้งาน เช่น อุณหภูมิ ,วัสดุที่สัมผัส (เช่น น้ำ,แก๊ส,นํ้ามัน,ฝุ่น,แรงดัน ฯลฯ) ความเร็วของรอบที่หมุนในการใช้งาน ซึ่งสภาพการใช้งานที่แตกต่างกันนี้เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีคุณภาพ ในการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสมตามสภาพการใช้งาน และมีระบบการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล และอ้างอิงคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน JIS, ASTM, DIN และมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดให้มา

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไทยออยล์ซิล อินดัสตรี้ จำกัด
  • 94 หมู่ 14 ถ. สุขสวัสดิ์ 70 ซอย 2 ต.บางครุ
    อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
  • Tel : 02-8191798-9
  • Fax : 02-4633504
  • Website : http://www.tos.co.th
Top