บริษัท เจเอส ดีไซน์ แอนด์ เดคอเรชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16060004

ออกแบบ เขียนแบบ ตกแต่งภายใน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เจเอส ดีไซน์ แอนด์ เดคอเรชั่น จำกัด
  • 29/34 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านเดอะไพรมารี ถนนเกษตร - นวมินทร์

    แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ ฯ
    เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 1023
  • Tel : 081 3531936 089 8116773
Top