บริษัท เอส.พี.อีเล็คทริค อินดัสตรี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16060044

บริษัท เอส.พี.อีเล็คทริค อินดัสตรี อินดัสตรี จำกัดเป็นบริษัทฯผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ามากว่า 20 ปี ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ฟลูไลท์" มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาทต่อมาจนได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.384-2543ได้เพิ่มทุนเป็น 5,000,000 บาทเพื่อดำเนินผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับ ISO 9000 จนได้รับรองคุณภาพ ISO 9001:2000 จากสถาบันมาตรฐาน ISO (สรอ.)พ.ศ.2540

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอส.พี.อีเล็คทริค อินดัสตรี จำกัด
  • 39/6 หมู่ที่ 4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน
    อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
  • Tel : 034875261-7
  • Fax : 034875260
Top